Благоденствие Напредък Държавност
Начало Новини Инициативи на БНД БНД в регионите БНД в медиите Другите за БНД

За БНД

 

стани член на ПП БНД

 

Политическа резолюция на Първия конгрес на Коалиция от партии "Реформаторски блок"

Ние, делегатите на Първия конгрес на Реформаторския блок,
Водени от убеждението, че само единна Десница може да постигне политическите очаквания на десните избиратели, потвърждаваме участието си в РБ като доказана във времето платформа за обединение на десните хора в България.
Ние, членовете на РБ, се ангажираме да работим за утвърждаване на съвременните консервативни ценности в българската политика:

1. За силна държава, гарантираща равнопоставеност на собствеността, в секторите, формиращи публичната среда за живот на хората:
- сигурност;
- образование;
- култура;
- здравеопазване;
- инфраструктура;
- върховенство на закона.

2. За отстояване на свободата и индивидуалните човешки права чрез:
- защита на собствеността;
- защита на предприемачеството;
- защита на конкуренцията;
- защита на свободния човек от административен произвол.

3. За изграждане на модерен патриотичен идеал, основан на разбирането за отстояването на българската гражданска национална идентичност и националните цели и задължителното им включване в общите политики на съюзи и общности, в които България участва.

4. Противопоставяме се на социално-либералните заблуди на прехода. Не приемаме, че едно общество може да постигне устойчивост и напредък, когато:
- едни граждани имат само права, а други – само задължения;
- бизнес-интересът винаги надделява над обществения интерес;
- отстояването на групови права не е в унисон с общите ценности на националната държава;
- социалното подпомагане е модел на живот, а не временна помощ в кризисен момент;
- протестът за справедливост е обречен да отговаря на въпроса КОЙ, а не на въпроса ЗАЩО, поради липса на ясни и валидни за всички правила, наложени от ефективна държава.

Реформаторският блок ще продължи да бъде гарант за ефективното и пълноценно членство на България в ЕС и НАТО като ефективни механизми за гарантиране на националния интерес.

Реформаторският блок ще продължи да е отворен за сътрудничество с всички организации, които споделят дясно-центристки ценности и желаят да работят за силна държава на свободни хора.

Изразяваме положителна оценка за участието на РБ в управлението на България в периода 2014 – 2016 г. и за степента на изпълнение на програмата за управление на мнозинството в 43-то Народно събрание.

Даваме мандат на ръководните органи на Блока в 44-то Народно събрание да работят за формиране на дясно-центристка управленска коалиция с приоритетни партньори партиите членове на семейството на ЕНП.

Обединени в усилието да раздвижим и съживим Северозападния ни край!

На 7 март 2016 г., понеделник, от 14 часа, в малката зала на Младежкия дом в Монтана ще се проведе среща на Инициативния комитет за създаване на държавен интегриран професионален колеж в Монтана с директори на средни училища и професионални гимназии и работодатели от област Монтана. В Инициативния комитет начело с доц. д-р Борислав Великов, заместник-председател на парламентарната комисия по образование и наука в XLIII Народно събрание, участват граждани, общественици, предприемачи, представители на местната и централна власт и народни представители от област Монтана.

На срещата маркетинговата компания "НОЕМА" ще представи специално изследване на нагласите и потребностите от такъв колеж, проведено сред предприемачи, родители, ученици и учители. Ще обсъдим нуждите на работодателите от региона от категории персонал и предпочитани направления и специалности за преподаване в бъдещия колеж и нагласите и предпочитанията на учениците към направления и специалности.

Отчитайки ключовата роля на професионалното образование и необходимостта от целенасочени усилия за подобряване на икономическото и социалното състояние на Монтана и на целия Северозападен район, съзнавайки, че високата професионална квалификация и специализация на работната сила в нашия край е ключ за повишаване на конкурентоспособността на местната икономика и благосъстоянието на хората, смятаме, че това може да бъде постигнато единствено със съвместните усилия на държавата, бизнеса и широката общественост.

В последният момент преди малко участие в срещата е потвърдил и бившия министър Танев, сега съветник на премиера.

 

Изказване в подкрепа на предложението за решение за персонални промени в МС

Уважаема г-жо Председател, уважаеми зам.-министър председатели, министри, уважаеми колеги народни представители,

Ще се изкажа в подкрепа на предложението за решение за персонални промени в МС на министър-председателя Бойко Борисов.
Изложението ми ще се състои от две кратки части:
  1. Няколко изречения за самата Меглена Кунева;
  2. Мнение относно очакваното от нея на поста министър на образованието и науката.

1. Познавам по-отблизо г-жа Кунева от около 15-16 години, най-напред като директор на правна дирекция в МС, после като народен представител в 39-то НС, главен преговарящ за присъединяването на РБ към ЕС, министър по европейските въпроси в два кабинета, европейски комисар, първата жена с наградата “Европеец на годината” (2008 г.), член на групата на Лисабонския съвет за общество с икономика, основана на знанието. На 15.11.2010 г. М. Кунева като съветник на вицепрезидента на ЕК заявява отговорно, че образованието, здравеопазването и публичната администрация могат да бъдат българските приоритети. И още – да променим структурата на икономиката ни може само с образованието като национален приоритет!

Макар и с отлични възможности да реализира своя потенциал и опит в Брюксел, Меглена Кунева се завръща в България, за да живее и работи тук, за да подпомогне икономическото и духовно развитие на Отечеството. През всички тези години г-жа Кунева се е доказала като човек с богат управленски опит, със силен характер, жена, която повече работи, отколкото да говори.

2. Какво очакваме от нея?

Да продължи реформата в образованието (подхваната от проф. Танев) със силната политическа воля, която г-жа Кунева притежава и която безспорно е била аргумент при изготвяне на предложението на премиера към позицията вицепремиер да й се възложи отговорността на ресорното МОН.

Очакваме нейната отлична правна подготовка (д-р по право) и безупречен административен подход да се съчетаят със способността й да мобилизира хората и да ги подтиква да дават максимума от себе си. Така великолепните експерти в МОН ще могат да ускорят работата по подготовката на подзаконовите нормативни актове, вкл. ДОС и учебните програми, за навременното прилагане в практиката на полезния ЗПУУО, без при това да разместват или пък дори да премахват важни пластове на родовата ни памет! Ще очакваме по-голяма диалогичност на г-жа Кунева и с учителите, директорите и другите педагогически специалисти, със съсловните организации, с родителите и журналистите. Да се обяснява повече, какво се работи в МОН, е очевидно и необходимо условие и предимство.

В КОН на 43-то НС под председателството на Милена Дамянова съществува отлична работна атмосфера и в резултат – и добри законодателни решения. Очакваме и занапред ползотворно сътрудничество с министерството и новия министър, защото ЗИД на ЗВО предстои да влезе в пленарната зала, а в дневния ни ред са изменения в Закона за развитието на академичния състав, в Закона за насърчаване на научните изследвания, в Закона за професионалното образование и обучение(последният подхванат добре от министър Танев). Ще очакваме и решаваща подкрепа от министъра на образованието и науката г-жа Кунева за наваксване на дълга ни към науката в нашата страна, включително с увеличаване на държавната субсидия за наука, когато му дойде времето да се оформя държавният бюджет за 2017 година.

В заключение призовавам всички колеги народни представители да надмогнем партийните страсти, да подходим отговорно и да подкрепим М. Кунева и проекта за решение за персонални промени, предложени от министър-председателя!

гр. София, 03.02.2016 г.
Доц. д-р Борислав Великов

 

Доц. Великов: Може да преосмисля подкрепата си за правителството, ако още през 2016 г. не се намерят пари за съживяване на Северозапада

В първото си за тази година политическо изявление народният представител трети мандат на Монтана от Реформаторския блок коментира последните политически събития, когато след гласуваните в пленарна зала конституционни промени се стигна до политическо напрежение, изостряне на тона между управляващите от ГЕРБ и РБ, както и в самия Реформаторски блок след рязкото движение от страна на лидера на ДСБ Радан Кънев и последвалите политически реакции на останалите партии в Блока.

Партия "Българска нова демокрация" /БНД/ като една от шестте партии в парламентарната коалиция Реформаторския блок и в Парламентарната група на РБ, където има един от общо 23-мата депутати в лицето на доц. Великов, още тогава своевременно заяви своята позиция по случващото се чрез своя партиен сайт, където можете да я видите, тъй като не бе широко отразена медийно.

"Моето лично убеждение като народен представител от РБ и на партия Българска нова демокрация /БНД/, на която съм председател, е, че има смисъл да продължим да подкрепяме това управление само при условие, че големият партньор от ГЕРБ приеме времеви график за реални реформи, включително и за предложените лично от мен. На първо място да приеме новите предложения на РБ в Програмната декларация по ключови приоритети за формиране на парламентарно мнозинство, след чието приемане през ноември 2014 г. се състави това правителство. Програмната декларация обхваща 20 сфери и е основата, както е записано в документа, за "съставяне на проевропейско реформаторско правителство за стабилно развитие на България. Сега положението е такова, че от 18 декември, когато беше предложен новият анекс към декларацията, до днес все още под нея не ми е известно да са положили подписите си всички председатели на партии, както и част от колегите народни представители от управляващото мнозинство, може би се изчаква уточняването на текстовете с големия коалиционен партньор", заяви доц. Великов.

Тази декларация-анекс подчертава отново и допълва ключовите приоритети за ускоряване на реформите и политиките в най-чувствителните сектори на обществото – съдебната система, здравеопазването, образованието, енергетиката, националната сигурност, конституционните промени и т.н. РБ настоява за препотвърждаване на коалиционното споразумение и приемането на оценка на постигнатото през първата година на управлението, която да е готова до края на януари.
Щом се налага да има препотвърждаване на коалиционното споразумение за управление между ГЕРБ и РБ, значи нещо от договореното преди година се е забавило, а друго е поело в посока извън договореностите ни, коментира доц. Великов. Той припомни, че правителството беше създадено с идеята за провеждане на реформи. Според реформаторите от днешна гледна точка е ясно, че е необходимо засилване на евроинтеграцията и ускоряване на реформите с приемането на ясен времеви хоризонт.

"Особено чувствителни за мен са текстовете, които предложих в тази декларация, и те ще определят моето отношение към оставането в управлението или оттеглянето на подкрепата ми, заяви доц. Великов. Предложенията му са в декларацията да се включи финансово обезпечаване за дейности още през 2016 г. по целенасочената програма за съживяване на Северозападна България и Родопите, каквото не е предвидено в бюджета за тази година досега", подчерта доц. Великов.
В сферата на образованието пък доц. Великов настоява за промени в Закова за професионалното образование, които да разпишат ясно възможност за създаване на държавни професионални колежи. Както знаете, амбицията на му е след приемане на законова рамка и съответно финансиране пилотен професионален колеж да отвори врати и в Монтана. Идеята обаче засега като че не среща необходимата подкрепа от ГЕРБ, призна доц. Великов.

С останалите приоритети на реформаторите доц. Великов е съгласен, като измежду тях подчерта, че е категорично против увеличаването на данъчната тежест и създаването на нови данъци през мандата на това правителство, каквито опити се правят с данък "уикенд" от ГЕРБ и за "вредните храни" от министър Москов.

04.01.2016 г.

 

Позиция на Ръководството на ПП "Българска нова демокрация", част от Парламентарната група на Реформаторския блок

Настоящата позиция на ръководството на ПП "Българска нова демокрация" (БНД) е в отговор на създалата се политическа ситуация в резултат на приетата ревизирана поправка на Конституцията, отнасяща се до разпределението на парламентарната и магистратската квота в бъдещите две колегии на Висшия съдебен съвет (ВСС).

На първо място бихме искали да изразим нашето убеждение, че политиката е колективно и екипно дело. Всеки демократично мислещ човек, избрал политическата дейност като свой ангажимент и призвание, би трябвало да се води от този принцип. От тази гледна точка смятаме, че в настоящата ситуация становището на Реформаторския блок (РБ) трябва да бъде публично представено като обща позиция, а не като самостоятелна изява на отделни лидери или представители на Блока. БНД счита, че РБ трябва да остане единен, защото единението прави силата.

Знаем, че въпросът за квотите в колегиите на ВСС е от съществено значение за съдебната реформа, тъй като именно тази реформа е от ключово значение за бъдещето на България. Въпреки това смятаме, че мисията на РБ не се изчерпва с постигането в пълен обем на този резултат. Считаме, че обществото има нужда от провеждане на действителни реформи и в области като здравеопазване, образование, сигурност. Но дали въобще са възможни реални ефективни реформи една година след началото на мандата на настоящото правителство, без да е налично стабилно парламентарно мнозинство?

Влизането на Реформаторския блок в сегашното коалиционно управление беше положителен ход, който спомогна България да възвърне своята евроатлантическа ориентация и да се насочи отново по своя европейски път на развитие. До момента Блокът поема успешно ролята на прагматичен коректив в управляващата коалиция и e двигател на ключови предложения за реформи в различни сектори на държавното управление. Излизането на Реформаторския блок от сегашния управленски формат би означавало откриване на пътя на ДПС и БСП към подкрепа на Кабинета на ГЕРБ, което окончателно ще блокира по-нататъшните усилия за промени във стратегическите сектори на българската съдебна система, здравеопазване, образование, финанси и икономика. В случай обаче, че ГЕРБ като старши партньор в управляващата коалиция продължи да не се вслушва в рационалните предложения за реформи, идващи от Блока, оставането на РБ в управлението е безсмислено. Ако едно управление се откаже от извършването на нужните болезнени промени за сметка на осигуряване на своята стабилност и краткосрочен комфорт, то категорично няма да е полезно за България.

Основният въпрос в момента обаче не би трябвало да е дали Реформаторският блок ще остане част от сегашното управляващо мнозинство, а дали има капацитета да предложи реални работещи стъпки за реформа в изброените секторни политики. Политики, които ще имат пряко отражение върху качеството на живот на българските граждани за години напред. Ролята на Блока е да продължи да бъде рационален вътрешен коректив на онези предложения и идеи на ГЕРБ, които биха забавили нужните реформи или биха повлияли отрицателно върху развитието на България и благоденствието на нейните граждани. В тази задача е нужно постоянство и готовност за ежедневна борба в отстояването на дясноцентристките позиции и приоритети. Ако политическият диалог и аргументи за защита на тези позиции и приоритети вътре в коалиционното мнозинство не доведат до приемане от страна на ГЕРБ на предлаганите от Блока положителни промени, то правителството трябва да бъде лишено от неговата подкрепа. Реформаторският блок не бива да се превръща в крепител и параван на управляващите, ако не се вземат реални мерки с точен времеви график и отговорности за реформиране на ключовите държавни сектори. В този смисъл ще предложим на другите пет партии в парламентарната коалиция РБ да се подготви и преподпише ново коалиционно споразумение с ГЕРБ!

Ние от БНД сме убедени, че в сегашната ситуация Реформаторският блок трябва да излезе с единна обща позиция. Ако това е трудно да се постигне на ниво лидери и ръководства на съставните партии, нашето предложение е да се обърнем с допитване и коалиционен референдум към избирателите ни, които да изразят своето мнение каква да е позицията и бъдещето на Блока в сегашното управление!

гр. София
12.12.2015 г.
доц. д-р Борислав Великов
Председател на ПП БНД

 

Партия "Българска нова демокрация" като прагматичният балансьор в Реформаторския блок

Съвет на регионите на БНД
На 5 декември БНД проведе разширен Съвет на регионите

На Местни избори 2015 ПП "Българска нова демокрация" постигна много добри резултати, които я легитимират безусловно като необходим и желан партньор в решаването на проблемите на местните общности и региони, като парламентарно представена партия, която вече има осезаемо присъствие и в местната власт. Около този извод се обединиха делегатите на разширеното заседание на Съвета на регионите на политическа партия Българска нова демокрация, част от коалиция Реформаторски блок.

Съветът на регионите беше свикан от доц. Борислав Великов, председател на БНД и народен представител от групата на Реформаторския блок. Целта на политическия форум беше да се направи анализ на преминалите местни избори и участието на партията по региони, на организационното й състояние и на коалиционната политика. Дискутирани бяха и актуални въпроси от обществено-политическия дневен ред. На заседанието на Съвета на регионите бяха представени новоизбраните представители на БНД в местната власт – кметове на общини, общински съветници и кметове на кметства. Участие във форума взеха членове и симпатизанти от цялата страна. На събранието присъстваха представители както на местните на организации в регионите с традиционно силно присъствие на партията като Монтана, Варна, Хасково, Плевен, Стара Загора, Враца, Пазарджик, Русе, Смолян, Ямбол, така и на създадените през 2015 г. структури от Свищов, Петрич, Кърджали, Перник и др.

Заседанието беше уважено от лидерите на всички политическите партии от Реформаторския блок и представители на други десни формации. Специални приветствия изнесоха г-жа Меглена Кунева, председател на Движение "България на гражданите" и заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси, както и г-н Радан Кънев, председател на Демократи за силна България. Представени бяха и ръководствата на СДС, НДПС, ЕНП, партия Обединена България и др.

В своите изказвания всички лидери на партии от Реформаторския блок се обединиха около оценката за ценността на участието на политическа партия Българска нова демокрация за гарантирането на вътрешно-коалиционния консенсус, смекчаване на позициите между партньорите и постигане на общи решения в рамките на Блока. Признат беше високият експертен потенциал на партията и активните членски структури по места, спомогнали за постигане на добрите резултати на коалицията в редица региони на страната. Според останалите лидери на Блока БНД винаги е била носител на експертен управленски потенциал, на сериозен политически опит и на принципен подход за общи действия на дясното пространство в България. Оценена беше и ползотворното участие на доц. Великов в парламентарната група на дясната коалиция с предложенията за ключови реформистки политики в сферите на опазването на околната среда, образованието, здравеопазването, науката и иновации, регионалното развитие и др Според десните лидери партия Българска нова демокрация е интегрална част от Реформаторския блок, а пътят на неговото бъдещо утвърждаване на политическа сцена у нас преминава през продължаване на процеса на консолидация на десницата, разширяване на взаимодействието в дясно и приобщаване на нови политически формации.

Източници: в. "Труд" и в. "24 часа"

Обръщение от председателя на БНД

Уважаеми членове и симпатизанти на ПП "Българска нова демокрация",
Скъпи приятели и съмишленици,

От името на ръководството на ПП „Българска нова демокрация” (БНД) и лично от свое име поднасям сърдечни поздравления и благодарност на всички за положените усилия, активно участие и доброто представяне на партията ни на Местни избори 2015!

ПП „Българска нова демокрация” постигна резултати, с които вече може да се съизмерва с останалите политически сили от все още разделеното за съжаление дясно пространство. Показахме, че имаме политическо присъствие в много региони на страната, което е равно по подкрепа на гласоподавателите и дори на места по-високо от това на приетите за „големи” партии от автентичната десница.

На тези избори ПП БНД се прояви като стройна организация с експертен потенциал и работещи структури по места. Партията ни показа добра кондиция и жизненост, които ни легитимираха безусловно като необходим и желан партньор в решаването на проблемите на местните общности и региони.

ПП БНД участва в местните избори в 14 области, съответно в 32 общини и десетки кметства, като в сравнение с местните избори от 2011 г. има ново участие в областите Благоевград, Кърджали и Разград. Привлякохме нови млади, способни и активни съмишленици в Петрич, Свищов, Трявна, Дряново и Кърджали, които постигнаха добри резултати.

С основното и отчетливо участие на ПП БНД в местни коалиции и с наша подкрепа имаме кмет от първи тур на областен град в лицето на Златко Живков в Монтана, на балотаж спечелихме общински кметове на общ. Кубрат - Бюрхан Исмаилов Мюзелифов с 65.38% подкрепа и на общ. Ботевград - Иван Александров Гавалюгов с 61.36%, както и десетки кметове на кметства от първи и втори тур.

БНД има два пъти повече съветници спрямо местните избори от 2011 г. За наши чисто партийни кандидати за съветници и кметове от БНД са гласували над 19000 избиратели, което е повече от постиганите резултати на предходни избори.

Основният извод от изборите за нас е, че единението носи успех. Единение, за което работим от създаването си като партия досега. Убеждението ни, че разширяването на Реформаторския блок трябва да продължи и БНД да бъде формално приета като пълноправен член на Блока отново не се състоя преди този вот. Непосредствено преди началото на изборната кампания Централният изпълнителен съвет (ЦИС) на ПП отчете вътрешното напрежение между партиите партньори и неяснотата дали ще бъде постигнато коалиционно споразумение за общо явяване на местните избори във формàта на ПГ на Реформаторския блок. Предвид тези факти ЦИС реши партията ни да се регистрира самостоятелно за участие на вота през м. октомври 2015 г. като по места се сключват местни коалиционни споразумения най-напред в рамките на коалиция Реформаторски блок и/или с партиите от тази коалиция и след това и с други партии, подкрепящи правителството.

С вашата помощ и подкрепа, ние от ръководството на ПП БНД, ще продължим да работим за дясното обединение, което е без алтернатива. Обединение, което обаче да бъде основано изцяло на ясни принципи и отговорности за всички участници, отчитащо регионалните особености, електоралната тежест и резултати в предходни избори на партньорите.

Като председател на ПП БНД, мога с удовлетворение да заявя, че партията ни участва с позитивна и коректна кампания в тези избори, по никакъв начин името й не бе свързано с каквито и да е съмнения по отношение на почтеността в политическата надпревара. ПП БНД успя да покаже по категоричен начин, че може да е прагматичен и сериозен партньор на местните общности.

Същевременно не мога да не отбележа, че станахме свидетели на избори, помрачени от сериозни неуредици в изборната администрация и от съмнения за злоупотреби, за купуване и продаване на гласове, за фрапиращи грешки в секционните протоколи като неотчитане на преференциални гласове и заличаване на подадени гласове за определени политически сили. Всичко това създава усещането в българското общество за липса на демократичност, прозрачност и почтеност в изборния процес. Усещане, което се изразява в засилваща се политическа апатия, в опасен спад на избирателната активност и в разширяващо се гражданско недоверие към политическата система в страната. Тази отрицателна тенденция трябва да бъде прекъсната чрез решителни мерки в посока на промяна на Изборния кодекс, на професионализиране на изборната администрация, на въвеждане на машинно гласуване с намаляване на възможността за манипулации при броенето на подадените гласове и т.н.

Ще завърша с положителното настроение от постигнатото от ПП БНД на Местни избори 2015. Позволете ми отново да Ви благодаря за подкрепата и усилията, за добрите резултати и нека си пожелаем след легитимирането ни отново като парламентарно представена партия, която вече има осезаемо присъствие и в местната власт, да продължим напред с доизграждане и развиване на местните ни структури и потягане на редиците за следващи по-големи битки за добруването на страната ни!

гр. София
03.11.2015 г.
С уважение,
доц. д-р Борислав Великов
Председател на ПП БНД

 

Българска Нова Демокрация

Политическа партия БЪЛГАРСКА НОВА ДЕМОКРАЦИЯ (БНД) е учредена на 11 май 2008г. Всички инициатори за учредяването на политическата сила изповядват дясноцентристки идеи и принципи. Основните ценности, които БНД прокламира и отстоява, са справедливостта и върховенството на закона; индивидуалната свобода и личната и обществена отговорност ...
повече »

БНД - Българска  нова демокрация

Партията се представлява от доц. Борислав Любенов Великов

 

БНД на предстоящите Местни избори 2015 г.

От своето създаване през 2008 г. до днес ПП „Българска нова демокрация“ (БНД) защитава убеждението, че страната ни се нуждае от прагматично дясно управление, което да приложи на практика десноцентристките приоритети за развитие на политическите, икономическите и социалните процеси в страната. В изминалите години чрез защитаваните от своите представители политически принципи и идеи за секторни политики БНД е доказала своята принадлежност към дясното пространство в България. Със своите действия винаги сме работили за обединение на прагматичната десница у нас.
повече »

 

Трети конгрес на БНД

Доц. Борислав Великов бе избран за председател на БНД на Третия конгрес на партията.

БНД - Българска  нова демокрация

Форумът на БНД, която е парламентарно представената политическа сила в групата на Реформаторския блок, избра ново ръководство, прие изменения в устава и обсъди стратегически насоки за дясноцентристко партньорство и за участие на предстоящите избори за местна власт.
повече »

 

Позицията на БНД за:

ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПП БЪЛГАРСКА НОВА ДЕМОКРАЦИЯ

Председателят на ПП „Българска нова демокрация” доц. Борислав Великов отправя призив към избирателите с дясно и либерално мислене да подкрепят десния кандидат на балотажа на президентските избори Цецка Цачева. Като дясна формация, ПП БНД смята за

коментари (0)

 

Явяване на БНД на предстоящите Местни избори 2015 г.

От своето създаване през 2008 г. до днес ПП „Българска нова демокрация“ (БНД) защитава убеждението, че страната ни се нуждае от прагматично дясно управление, което да приложи на практика десноцентристките приоритети за развитие на политическите,

коментари (0)

 

Доц. Борислав Великов е водач на листата на Реформаторския блок в Монтана

Доц. Борислав Великов, зам.-председател на ПП „Българска нова демокрация” (БНД), председател на 39-то Народно събрание и два пъти народен представител, е водач на листата на Реформаторския блок в Монтана. Допълнително представители на БНД са включени на

коментари (0)

 

БНД на Парламентарни избори 2014

ПП „Българска нова демокрация” (БНД) ще участва на предстоящите парламентарни избори като част от Реформаторския блок. От своето създаване до днес БНД е радетел за обединение на десницата у нас. Дълги години представителите на нашата партия полагаха

коментари (0)

 

Конгрес на ПП БНД през декември

Ръководството на ПП „Българска нова демокрация” по искане на председателя г-н Васимир Радулов стартира процедурата по подготовка на партиен конгрес през декември 2014 г. Конгресът ще обсъди представянето на БНД на парламентарните избори, следизборната

коментари (0)

 

 

Новини

всички новини »

 

Видео

 

контакти

София
ул. Г.С.Раковски № 134, Етаж 2

тел.:
0888 056 609

e-mail:
bnd2008@abv.bg

2015 © Българска Нова Демокрация

Изработка на сайт Макс График