Благоденствие Напредък Държавност
Начало Новини Инициативи на БНД БНД в регионите БНД в медиите Другите за БНД

За БНД

 

стани член на ПП БНД

Позицията на БНД за:

МВР намалява щата си с 3000 души

Намаляването на щата на вътрешното министерство е добра новина, която трябва да отбелязва една от необходимите мерки, а не завършващата стъпка на административната реформа в сектора. Макар щатът на МВР да се намалява с 3000 бройки, това не е еквивалентно на оптимизация на наличния в момента състав, което да повлияе върху бюджета и ефективността на министерството. Нашата позиция е, че секторът на сигурност като цяло трябва да бъде подложен на сериозен професионален анализ с обзор на всички налични към момента структури и звена и преглед на техните функции и правомощия. По този начин ще може да се предложат реални съкращения, сливания и премахване на онези отдели, които дублират задачите на други. В допълнение може да се работи в посока на приемане на ясна концепция за кадрово обезпечение и програма за йерархично израстване в системата на МВР с разписани ясни критерии за заемане на всеки вид пост и последователните стъпки за професионална перспектива на всяко едно ниво в системата. Необходимо е и въвеждане на нов подход на бюджетиране на средствата в системата на МВР. Той трябва да е базиран върху приемане на практиката на предварително представяне на приоритетите от всяко звено с анализ на необходимостта от предлаганите дейности, необходим бюджет и срокове за тяхното изпълнение. Така могат да се постигне оптимизиране на разходите с оглед на постигнатите резултати, съкращаване и пренасочване на ресурс от неефективни звена и промяна на досегашното разпределение на бюджета на МВР, което е в съотношение 80% за работни заплати и 20% за същинска оперативна дейност. По този начин административната реформа в МВР може да продължи към едно реално повишаване на ефективността на работата на силовото министерство, което не се ограничава единствено със съкращаване на съществуващия към момента щат.

 

Новини

всички новини »

 

Видео

 

контакти

София
ул. Г.С.Раковски № 134, Етаж 2

тел.:
0888 056 609

e-mail:
bnd2008@abv.bg

2018 © Българска Нова Демокрация

Изработка на сайт Макс График