Благоденствие Напредък Държавност
Начало Новини Инициативи на БНД БНД в регионите БНД в медиите Другите за БНД

За БНД

 

стани член на ПП БНД

Позицията на БНД за:

Високи цени на лекарствата в България и политика за тяхното намаляване

Темата за високите цени на лекарствата за крайни потребители у нас периодично се подновява на фона на по-голямата сума, която всеки пациент плаща за едни и същи медикаменти в България в сравнение със съседни държави. До сега винаги, когато се е водил подобен дебат, той не е давал практически резултат за предприемане на адекватна политика за намаляване на парите, които българските пациенти плащат за необходимите им медикаменти. Оправданието на здравната администрация е, че у нас съответните медикаменти са по-скъпи, защото фирмата-доставчик е представила такава цена. Много често причина за това е, че потреблението у нас е далече по-малко и това е допустимо най-ниското пазарно ценово ниво, определено от обективни фактори. В крайна сметка обаче крайната цена в България е по-висока най-вече заради твърде ниския процент от стойността на медикамента, който се покрива от публични средства. У нас държавата поема средно около 37% от лекарствата в аптеката, а останалите 63 % се плащат от джоба на гражданите. При около над 1,5 млрд. лева, харчени за лекарства всяка година, това означава, че хората в България сами поемат близо 1 млрд. от тези разходи. За сведение във Франция например гражданите доплащат не повече от 15%, а в Австрия процентът не надвишава 10%. Общо взето на европейско ниво този показател в различните държави на ЕС е между 5 и 25 %, а останалото се поема от публични средства. Към това трябва да се прибави и прекалената  непазарната ценова регулация на фармацевтичния пазар от страна на държавните органи в България, която се налага с презумпцията да защитава правата на пациентите и потребителите, но както се вижда води до ефекти в техен ущърб. В заключениие, преди да бъде променена държавната политика по отношение на поемания с публични средства процент от цената на отделните медикаменти и промяна на законовите текстове, с които се регламентира регулацията на цените на лекарствата и освобождаване на тяхната естествена регулация, основаваща се на пазарни механизми, трудно може да се постигне дългосрочно и ненасилствено наложено намаление на цените на лекарствата в България.

 

Новини

всички новини »

 

Видео

 

контакти

София
ул. Г.С.Раковски № 134, Етаж 2

тел.:
0888 056 609

e-mail:
bnd2008@abv.bg

2018 © Българска Нова Демокрация

Изработка на сайт Макс График