Благоденствие Напредък Държавност
Начало Новини Инициативи на БНД БНД в регионите БНД в медиите Другите за БНД

За БНД

 

стани член на ПП БНД

Позицията на БНД за:

Повишаване на качеството на храните чрез високи глоби

Контролът върху качеството на произвежданите и продаваните в търговската мрежа хранителни продукти в действителност е функция на държавата чрез компетентните за това органи. Потребителите на свободния пазар могат единствено да санкционират некачествените производители чрез отказ от повторно купуване или чрез подаване на оплакване, но това самостоятелно не може да бъде ефективен начин за превенция на предлагането на опасни за здравето храни. Високите санкции  за нарушения сами по себе си могат да бъдат мярка в правилната посока, ако бъдат съчатани с прозрачни правила и по-стриктен двупосочен контрол. Контролът трябва да е насочен не само към производителите и търговците на хранителни продукти, но и към проверяващите органи. На първо място е ясно, че не само размерът, а най-вече неотменимостта на санкцията и честите проверки са най-мотивирищата превенция срещу нарушения. В настоящия момент Агенция по храните не разполага със статискита каква част от наложените глоби през изминалите години са в действителност събрани, за да се прецени ефективността на проверяващия орган. При липса на подобен разчет не може да бъде направен адекватен анализ дали настоящите глоби при по-стриктен и чест контрол биха дали по-голям ефект от простото увеличаване на размера на санкциите при запазване на сегашното положение с проверките.  Това означава, че към момента няма и базирана на реални данни обосновка на предложението за по-високи глоби. При това положение увеличаването на размера на санкциите може да не постигне желания ефект за  повишаване на качеството на храните, а единствено да способства за създаването на допълнителен лост за административен корупционен натиск.

 

Новини

всички новини »

 

Видео

 

контакти

София
ул. Г.С.Раковски № 134, Етаж 2

тел.:
0888 056 609

e-mail:
bnd2008@abv.bg

2018 © Българска Нова Демокрация

Изработка на сайт Макс График