Благоденствие Напредък Държавност
Начало Новини Инициативи на БНД БНД в регионите БНД в медиите Другите за БНД

За БНД

 

стани член на ПП БНД

Позицията на БНД за:

Редовното заплащане на заплати става все по-голям проблем за фирмите

Данните на инспекцията по труда показват повишаване на броя на частните фирми, които изпитват затруднение да изплащат навреме възнагражденията на своите служители. Тази информация потвърждава опасенията за задълбочаваща се криза в реалния сектор. В типичен стил управляващите от ГЕРБ чрез социалния министър предлагат като решение промяна в Гражданскопроцесуалния кодекс (ГПК), която да даде възможност на работниците да получават извънсъдебно изпълнителен лист и да запорират сметки само срещу извлечение от ведомостите за дължими суми. В настоящата ситуация обаче това по-скоро е популистка мярка, целяща да спечели одобрение за правителството, а не да постигне реални положителни резултати, полезни както за работниците, така и за бизнеса. Чрез намерението за промени в ГПК се атакува проявление на един комплекс от проблеми в частния сектор, което ще доведе до допълнителни затруднения, а не се предлагат работещи решения. Трябва да се има предвид, че голяма част от забавените възнаграждения на работниците се дължат на два основни фактора – забавяне в разплащанията от страна на държавата и общините към бизнеса и добилата колосални размери междуфирмена задлъжнялост. Поради това преди правителството да се насочва към поредната серия от рестриктивно-административни мерки срещу частния сектор, трябва да положи усилия за разрешаване на тези два проблема. Необходимо е насочване на ресурс за пълно разплащане на изостаналите задължения към бизнеса, което ще окаже цялостен положителен ефект за икономиката в сегашните нестабилни времена. По отношение на междуфирмената задлъжнялост на първо място би било полезно да се опростят процедурите и изискванията успоредно със съкращаване на техните срокове за обявяване в несъстоятелност или ликвидация. На второ място с цел бъдеща превенция по този проблем адекватна мярка би било създаване на инструмент за застраховане на междуфирмени задължения в България.

 

Новини

всички новини »

 

Видео

 

контакти

София
ул. Г.С.Раковски № 134, Етаж 2

тел.:
0888 056 609

e-mail:
bnd2008@abv.bg

2018 © Българска Нова Демокрация

Изработка на сайт Макс График