Благоденствие Напредък Държавност
Начало Новини Инициативи на БНД БНД в регионите БНД в медиите Другите за БНД

За БНД

 

стани член на ПП БНД

Позицията на БНД за:

Новият здравен министър с рестриктивни идеи за събиране на осигуровки

Новият здравен министър стартира своята работа с идеята неплатилите своите здравни осигуровки да бъдат лишавани от редица административни услуги, включително и наказвани с отказ от издаване на лична карта. Към момента бюджетът на здравноосигурителната система страда от понижена събираемост на осигурителни плащания като близо 2 млн. души не погасяват своите задължения. Въпреките това е съмнително доколко може да се реши този проблем, чрез чисто административни рестриктивни мерки, при това със спорни от юридическа и конституционна гледна точка предложения. Отново се пропуска причината за наличинието на такава ниска събираемост и огромен брой неплащащи своите осигуровки български граждани. Става въпрос за дълго наслагавано недоверие към здравноосигурителната система, породено от финансирани наполовина с публични средства клинични пътеки, непрекъсната необходимост от нерегламентирани кешови плащания от страна на пациентите и ниско качество на получаваните чрез държавно осигуряване медицински грижи. Преодоляването на тези дефицити не може да стане единствено с поредната серия от административни наказания, а с със стратегически мерки за реформа в сектора. На първо място те трябва да започнат с повишаване на публичното финансиране на здравни дейности и определяне на нови по-адекватни цени на клиничните пътеки. В последствие това ще позволи въвеждане в по-приемлив размер на регламентирано доплащане за качествени здравни грижи. На свой ред тази мярка ще активизира реалната работа на фондовете за допълнително здравно осигуряване, които ще предлагат по-изгодни от директните кешови доплащания осигуровки, покриващи разходите за медицински грижи. Същевременно държавата трябва да създаде специализиран фонд, допълващ здравното осигуряване на онези български граждани, които са доказано социално слаби и не могат да плащат своите допълнителни осигуровки. Изброените стъпки биха довели не само до положителен ефект върху повишаването на доверието на българските граждани към здравно-осигурителната система, но и до реални стъпки към реформа в здравеопазването. Чрез тях далеч по-ефективно може в дългосрочен план да се реши проблемът с отказа от плащане на здравни осигуровки, отколкото чрез поредните наложени административно рестриктивни мерки.

 

Новини

всички новини »

 

Видео

 

контакти

София
ул. Г.С.Раковски № 134, Етаж 2

тел.:
0888 056 609

e-mail:
bnd2008@abv.bg

2018 © Българска Нова Демокрация

Изработка на сайт Макс График