Благоденствие Напредък Държавност
Начало Новини Инициативи на БНД БНД в регионите БНД в медиите Другите за БНД

За БНД

 

стани член на ПП БНД

Позицията на БНД за:

Асоциацията на европейските издатели: българското правителство трябва спешно да реагира на притесненията за свободата на пресата в България

Наличието на свободни и независими от финансов и всякакъв друг натиск медии е едно от водещите условия за развитието на една демократична система. Само чрез обективна, компетентна и неманипулативна преса могат да бъдат постигнати равнопоставени обществени отношения, баланс между центровете на публично влияние, прозрачност на публичните процеси и информираност на гражданите. Българската медийна среда отдавна страда от скрити зависимостти, финансов и политически контрол, който компрометира нейната функция като  своеобразна „имунна система" на обществото. Тези констатации бяха потвърдени на проведеното изслушване в сряда в Европейския парламент относно свободата на медиите в България, които бяха последвани от официално съобщение на Асоциацията на европейските издатели на вестници (ENPA). Притесненията на нашите европейски партньори за медийната свобода у нас са основателни и е крайно време по този проблем да бъдат предприети реални мерки. Без приемането с широк публичен и политически консенсус на ясни и работещи правила за прозрачно финансиране и яснота върху собствеността на българските издания ще продължи тяхната зависимост от "сивата" икономика и котерийните борби между отделните политически играчи. По този начин българските медии окончателно ще загубят характера си на обществен коректив и ще се превърнат единствено в средство за манипулация.

 

Новини

всички новини »

 

Видео

 

контакти

София
ул. Г.С.Раковски № 134, Етаж 2

тел.:
0888 056 609

e-mail:
bnd2008@abv.bg

2018 © Българска Нова Демокрация

Изработка на сайт Макс График