Благоденствие Напредък Държавност
Начало Новини Инициативи на БНД БНД в регионите БНД в медиите Другите за БНД

За БНД

 

стани член на ПП БНД

Позицията на БНД за:

Наказателен стаж в частни фирми за чиновници, забавили плащания по европейски проекти

Българската държавна администрация веднъж завинаги трябва да свикне с идеята, че основната й задача и цел на нейното съществуване е улесняване на взаимоотношенията и работата на бизнеса и гражданите с държавните институции. От тази гледна точка предложението на министър Томислав Дончев държавните чиновници, които бавят плащания по европейски проекти на бизнеса, да бъдат пращани на няколкодневен наказателен стаж на ниска позиция във фирмите, които чакат финансиране, може да изиграе необходимата дисциплинираща функция. Важен въпрос обаче е механизмът, по който ще се налага и реализира тази санкция. На първо място е необходимо да има ясно предписание в кои случаи може да се приеме, че именно конкретен чиновник или чиновници са предизвикали забавяне на разплащанията по европейски програми. Това е необходимо, за да не се използват определени държавни служители като „бушони" или повод за оправдание пред бизнеса за задържани от самата държава средства. На второ място е нужно конкретно да са разписани сроковете и правилата, при които дадена компания или предприемач може да предяви претенции за забава на изплащането на средствата по спечелен европейски проект. Без да има яснота по тях, тази мярка става неизпълнима. На трето, да са обмислени механизмите, чрез които провинилия се чиновник ще бъде задължен да изпълни наказателния си стаж в съответната фирма. Предлаганата стъпка няма да има никакъв ефект, ако не бъдат предварително определени стъпките за нейната практическа реализация. На четвърто, да се помисли за въвеждане на механизми за защита на бизнеса от чиновнически произвол и нарочни административни затруднения след изпълнение на наказателен стаж на определен чиновник/чиновници. Фирмите трябва да бъдат защитени от последващо целенасочено негативно поведение на „наказаните" държавни служители. В противен случай никой не би се възползвал от тази дисциплинираща мярка при страх от отрицателни последствия за съответната фирма при бъдещата й работа с държавната администрация. Ако бъдат изпълнени горните условия, предлаганата мярка може да изиграе позитивна роля в работата на публичния сектор у нас.

 

Новини

всички новини »

 

Видео

 

контакти

София
ул. Г.С.Раковски № 134, Етаж 2

тел.:
0888 056 609

e-mail:
bnd2008@abv.bg

2018 © Българска Нова Демокрация

Изработка на сайт Макс График