Благоденствие Напредък Държавност
Начало Новини Инициативи на БНД БНД в регионите БНД в медиите Другите за БНД

За БНД

 

стани член на ПП БНД

Позицията на БНД за:

КСНС при президента обсъди атентата в Бургас и мерки в сектора на сигурността и борбата с тероризма

Терористичният атентат в Бургас постави отново на дневен ред състоянието на българския сектор за сигурност и възможностите му за превантивно противодействие и последваща реакция срещу терористични актове и други кризисни ситуации. За съжаление отново анализа се налага постфактум на трагичен инцидент, но надеждата е, че той ще мотивира отговорните органи и институции да предприемат отдавна отлагани реформи. Вчерашният Консултативен съвет за национална сигурност (КСНС) при президента излезе с предложението за актуализиране Националния план за противодействие на тероризма. Мнението на БНД е, че е необходима  актуализация на цялостната концепция за национална сигурност на България и промяна в свързаните със сектора разпоредби и нормативни актове.  Българският сектор за сигурност  се нуждае от дълбока стратегическа и структурна реформа, защото в последните години все повече се задълбочават няколко основни проблема.  На първо място, липсват стратегически документи за осъвременяване на неговите приоритети и за развитие му от тук нататък. На второ място, няма интегрирана система за сигурност. На трето място, се вижда как няколко поредни правителства инициират институционални реформи в МВР, МО и останалите компетентни институции и органи без ясна политическа концепция за целите и насоките на реформите. За да се преодолее този проблем ние от БНД смятаме, че са необходими следните стъпки: Приемане на нова концепция и цялостна стратегия за национална сигурност от Народното събрание на РБ; Изготвяне на цялостен устройствен закон за сектора "Сигурност", определящ на ролята, функции и координацията на всички институции, служби, органи и звена в неговите рамки; Подготвяне на отделни стратегии по конкретни направления на вътрешния ред и сигурност, в това число и борбата с тероризма; Изработване на базата на горните стратегии на нови или изменение и допълнение на съществуващите специални закони за отделните структури в системата на сигурността – ЗМВР, ЗДАНС, ЗОВС, ЗНСО, ЗНРС и др.; Засилване на гражданския и парламентарен контрол върху дейността на специалните служби; Приемане на ясна концепция за кадрово обезпечение и програма за йерархично израстване в системата на МВР с разписани ясни критерии за заемане на всеки вид пост и последователните стъпки за професионална перспектива на всяко едно ниво в системата; Въвеждане на нов подход на бюджетиране на средствата в системата на МВР.

 

Новини

всички новини »

 

Видео

 

контакти

София
ул. Г.С.Раковски № 134, Етаж 2

тел.:
0888 056 609

e-mail:
bnd2008@abv.bg

2018 © Българска Нова Демокрация

Изработка на сайт Макс График