Благоденствие Напредък Държавност
Начало Новини Инициативи на БНД БНД в регионите БНД в медиите Другите за БНД

За БНД

 

стани член на ПП БНД

Позицията на БНД за:

Анализ на медийната среда в България сочи липса на плурализъм и политическа и икономическа зависимост на българските медии

Българските медии напълно са загубили своята функция на социален коректив и „имунна система" на обществено-политическия модел в страната. Изследването на фондация „Медийна демокрация", обединяващо анализите на осем влиятелни международни организации показва, че родната медийна среда страда от липса на плурализъм и обективност на позициите в новинарското отразяване, тежка зависимост на медиите от политически и икономически интереси, непрекъснат натиск от страна на управляващите на централно и местно ниво. Във всяко едно развито общество медиите са стожер на демократичността - те играят ключова роля в гарантирането на баланса между отделните видове власт и чрез своята разследваща и публична функция осигуряват защита срещу злоупотреби и произвол. У нас тази роля в последните години е сведена до минимум и е заместена от манипулативната и платена журналистика, обслужваща интересите на политически сили (най-често управляващите) и/или икономически групи. Настоящите и бъдещи управляващи трябва да разберат, че впрягайки медиите в изпълнение на техните конюнктурни цели, подкопават демократичните устои в страната ни и създават такава изкривена медийна среда, която е в ущърб на интересите на цялото общество, а в по-дълга перспектива и на тях самите (когато съответните политици вече не разполагат с властовите лостове и ресурси на управлението).  Наблюдаваната в момента деградация на българските медии трябва да бъде спряна с общи усилия и да се предприемат ключови мерки за гарантиране на тяхната независимост и безпристрастност като изработване на реално работещ етичен кодекс, оповестяване на собствеността, разработване на прозрачни правила на взаимоотношенията им с политическите партии и корпоративния сектор и т.н.

 

Новини

всички новини »

 

Видео

 

контакти

София
ул. Г.С.Раковски № 134, Етаж 2

тел.:
0888 056 609

e-mail:
bnd2008@abv.bg

2018 © Българска Нова Демокрация

Изработка на сайт Макс График