Благоденствие Напредък Държавност
Начало Новини Инициативи на БНД БНД в регионите БНД в медиите Другите за БНД

За БНД

 

стани член на ПП БНД

Позицията на БНД за:

Евростат: безработицата в България продължава да нараства

Сезонно изгладените данни на Евростат показват продължаващ тренд на нарастване на безработицата в България като тя достига 12.4% при средна безработица в ЕС от 10.4%. Нивата на безработните у нас не са драстично по-високи от тези в обхваната от криза Европа. Това обаче не означава, че този проблем не изисква специално управленско внимание. Нарастването на безработицата от една страна е в резултат на негативните тенденции в българската икономика и затрудненията, които изпитва бизнеса. От друга обаче трендът на този показател демонстрира липсата на целенасочена политика на пазара на труда и предприемане на мерки от страна на правителството за смекчаване на пораждащите го отрицателните явления. Кризата не може да бъде оправдание за управленско бездействие по сериозните структурни проблеми в родния пазар на труда най-вече що се отнася в различията между отделните региони на страната. Една целенасочена дясна политика в тази посока трябва да търси решение в дългосрочен план на задълбочаващото се разминаване между търсените и предлаганите квалификации на служителите. Допълнително са необходими мерки за преодоляване на географското несъответствие на предлаганата и търсената квалифицирана работна ръка чрез данъчни стимули и осигурителни облекчения за компаниите и служителите в по-слаборазвитите населени места. В краткосрочен план могат да се обмислят мерки по отношение на премахване на досегашната уравниловка на минималните осигурителните прагове и замяна с по-гъвкава схема, отчитаща спецификите не само на отделни браншове, но и на отделните региони на страната. По този начин от една страна ще бъде подпомогнат малкият и средният бизнес за откриване на нови работни места и покриване на разходите за труд, а от друга ще бъде даден отпор на развиващата се отново тенденция на увеличаване на сивата икономика у нас.

 

Новини

всички новини »

 

Видео

 

контакти

София
ул. Г.С.Раковски № 134, Етаж 2

тел.:
0888 056 609

e-mail:
bnd2008@abv.bg

2018 © Българска Нова Демокрация

Изработка на сайт Макс График