Благоденствие Напредък Държавност
Начало Новини Инициативи на БНД БНД в регионите БНД в медиите Другите за БНД

За БНД

 

стани член на ПП БНД

Позицията на БНД за:

Предизборно повишаване на доходите в публичния сектор и пенсиите

Повишаването на доходите и качеството на живот на гражданите е една от основните цели на всяко едно управление. От дясна гледна точка обаче това не трябва да се постига с административни мерки, несъобразено с икономическите условия покачване на заплати в публичния сектор, изкуствено повишаване на минималната работна заплата и осигурителните прагове. Правителството трябва по-скоро да работи за създаването на благоприятни условия за развитието на бизнеса, за държавна и общинска администрация, създаваща улеснение в неговото обслужване, за данъчно-осигурителни стимули в подкрепа на инвестициите и създаването на нови работни места. По този начин по естествен път ще се постигне икономическо развитие, носещо просперитет в реалния сектор и по-високи доходи на заетите в него. От там респективно това ще доведе до по-високи данъчни постъпления и ресурс в осигурителните системи. Желанието на правителството на ГЕРБ в последните месеци от мандата си да започне политика за повишаване на заплатите в публичния сектор и ударно вдигане на пенсиите, след три години „затягане на коланите", може да доведе единствено до краткотрайни популистки ефекти за имиджа на управляващите. Подобен ход обаче не може със сигурност да гарантира стабилно повишаване на доходите, тъй като не е обусловено от реални положителни процеси на възстановяване и растеж в родната икономика, съответно не почива на повишен наличен ресурс в държавните финанси. Подобен предизборен ход от една страна може да постави Бюджет 2013 под натиск от дестабилизация. От друга, изкуственото повишаване на доходите в държавния сектор, ще притисне и частния да увеличава заплати, без това да е съпроводено с реално подобрение на икономическата конюнктура. С оглед гарантиране на стабилността на фиска и подкрепа за плавното възстановяване на икономиката ни, управляващите добре трябва да направят своите разчети за възможните планирани увеличения на публичните разходи за заплати и пенсии. От днешна гледна точка изглежда по-разумно да се отложи по-сериозна тяхна актуализация за време, когато тя ще бъде обоснована не с наближаващи избори, а с реален икономически растеж.

 

Новини

всички новини »

 

Видео

 

контакти

София
ул. Г.С.Раковски № 134, Етаж 2

тел.:
0888 056 609

e-mail:
bnd2008@abv.bg

2018 © Българска Нова Демокрация

Изработка на сайт Макс График