Благоденствие Напредък Държавност
Начало Новини Инициативи на БНД БНД в регионите БНД в медиите Другите за БНД

За БНД

 

стани член на ПП БНД

Позицията на БНД за:

Бизнесът поиска рейтинг на гимназиите

Отсъствието на ефективна връзка между българската образователна система и бизнесът е дългогодишен сериозен проблем в България. Той води до задълбочаваща се пропаст между изискванията на пазара и образователната подготовка на младите хора у нас, както и липса на квалифицирани кадри и понижаване на конкурентоспособността на българската икономика като цяло. Предложението на Българската стопанска камара за създаване на рейтинг на българските гимназии и професионални училища, наред с този на университетите, е положителна стъпка в две посоки. От една страна, ако този рейтинг бъде независимо изработен и утвърден като общоприета класация, ще даде възможност на бизнеса да се ориентира по-добре за ефективните учебни заведения, които подготвят качествени кадри. От друга страна ще даде полезна информация за всички кандидатстващи ученици обучението в кое училище би им дало по-добри шансове за успешна реализация в бъдеще. Тази крачка трябва да бъде задължително съчетана с въвеждането на реална ваучерна система в българското образование, при която единният стандарт за финансиране включва всички разходи за образованието на учениците и се превежда на училището, в което учат, независимо от това дали училището е държавно или частно (т.е. системата „парите следват ученика"). Допълнително трябва да се помисли за разработване и въвеждане на система на външно оценяване на постиженията на учениците и обвързване на резултатите с финансирането за отделните училища. Тези мерки трябва да се комбинират с повишаване на автономия за училищата по отношение на разходването на техния бюджет, избор на учебници, определяне съдържанието на отделните курсове /предмети/ и управление и заплащане на персонала. Описаният пакет от стратегически взаимосвързани мерки ще доведе до мотивация за подобряването на качеството на образователната система на чисто пазарен принцип и ще създаде реални връзки между учебните заведения и бизнеса.

 

Новини

всички новини »

 

Видео

 

контакти

София
ул. Г.С.Раковски № 134, Етаж 2

тел.:
0888 056 609

e-mail:
bnd2008@abv.bg

2018 © Българска Нова Демокрация

Изработка на сайт Макс График