Благоденствие Напредък Държавност
Начало Новини Инициативи на БНД БНД в регионите БНД в медиите Другите за БНД

За БНД

 

стани член на ПП БНД

Новини

20.11.2018

Доц. д-р Великов: Работим в Монтана да се създаде регионален иновационен център

Трябва да се работи активно в Монтана да бъде създаден регионален научен иновационен център. По Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, респективно ОПИК, са заделени около 52 милиона евро за изграждането им, каза доц. Борислав Великов, който е член на Комитета за наблюдение на оперативната програма.

В момента се изготвят концепцията и критериите за кандидатстване. На регионална среща за Северозападния район за планиране, която се проведе в Плевен, беше представен и дискутиран проект на концепция, а участниците отправиха предложения за промени в нея. На срещата Монтана беше представлявана от зам.-председателя на Общинския съвет инж. Валери Георгиев и от регионалния представител за Северозапада на „АКВАХИМ“ АД инж. Красимир Стоянов.

Като се има предвид, че този вид регионални центрове са третата и последна форма по ОПНОИР/ОПИК за поощряване на научно-приложната и иновационна дейност в България, първият най-важен въпрос според доц. Великов е колко регионални научни (иновационни) центрове се предвиждат за най-слабо развития регион в Европейския съюз и ще се вземе ли предвид, че Плевен заслужено вече има център за компетентност по персонализирана медицина, а във Враца и Видин съществуват филиали на висши училища. В Монтана по идея на доц. Великов от няколко години има регионален академичен център, а отскоро и изнесен център на Института по балканистика с център по тракология към БАН (благодарение основно на чл.кор. Александър Костов). Всичко това според доц. Великов може да се надгради със създаването на регионален иновационен център.

Концепцията предвижда новоучредените сдружения да се конкурират за финансирането с проекти. Беше направено предложение в критериите за допустими кандидати да залегне, че водещото научно звено – университети и институти, както и останалите участници и фирми в сдружението може да са регистрирани извън региона за планиране, но да извършват дейността си на територията на плановия район. Бяха разисквани и още подробности по отношение на оборудването, договорите и възнагражденията на работещите в центровете.

Предвижда се до март 2019 г. концепцията и всички правилада са готови в окончателен вид, до юни сдруженията трябва да са регистрирани и да са готови с проектите си, които до октомври да бъдат оценени и през ноември-декември 2019 г. да започне финансирането.

За Монтана има идеи регионалният център да разработи проекти за създаване на електро-химична или биотехнологична лаборатория с участието на големи фирми от региона, а също и проект, който да се занимава научно с опазването на културно-историческото наследство.

всички новини »

 

Новини

всички новини »

 

Видео

 

контакти

София
ул. Г.С.Раковски № 134, Етаж 2

тел.:
0888 056 609

e-mail:
bnd2008@abv.bg

2018 © Българска Нова Демокрация

Изработка на сайт Макс График